Download  Print this page

De Zender Gebruiken - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

De zender gebruiken

De zender is ontworpen om toestellen zonder Bluetooth-
functie compatibel te maken met Bluetooth.
Vóór het eerste gebruik
De zender is uitgerust met een oplaadbare batterij.
Laad de zender indien nodig op door gebruik te maken

van de meegeleverde USB-aansluiting.
Tijdens het laden licht het led-lampje rood op.
De oplaadtijd bedraagt ongeveer 3 uur, afhankelijk van de
toestand van de oplaadbare batterij.
De zender in/uitschakelen
Gebruik de aan/uit-schakelaar om de zender in te scha-

kelen.
Gebruik de aan/uit-schakelaar om de zender uit te

schakelen.
Geluidsvolume
Druk op de geluidsvolumeknop om het volume van het

audiosignaal te wijzigen.
Het geluidsniveau kan aangepast worden in 5 niveaus.
De LED knippert blauw. Het aantal keer dat het led-lampje
knippert, geeft het volumeniveau aan.
De zender gebruiken
DE
EN
FR
IT
NL
VL
169

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: