Download  Print this page

Bestemming Fr - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Bestemming
Bestemming
Deze afstandsbediening is bestemd voor het bedienen
van hoorapparaten.
Lees de instructies van deze handleiding en leef ze na om
verwondingen of schade aan de afstandsbediening te
vermijden.
Symbolen:
Let op informatie die aangegeven wordt met het waarschu-
wingssymbool WAARSCHUWING, LET OP of OPMERKING!
OPMERKING OPMERKING wijst u op mogelijke schade
156
WAARSCHUWING vestigt uw aandacht op
een situatie die tot ernstige verwondingen
kan leiden, LET OP geeft een situatie aan
die tot kleine of matige verwondingen kan
leiden.
aan eigendommen.
Advies en tips over hoe u beter met uw
toestel kunt omgaan.
Instructie: geeft aan dat er iets moet wor-
den gedaan.
Wijst op een optie waarover niet ieder
toestel beschikt. Vraag uw audicien om de
relevante informatie aan te duiden.

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: