Download  Print this page

Advertisement

Wanneer de koppelmodus geactiveerd is, lichten de drie
knoppen (aan/uit knop, telefoonknop en audiobronknop)
gedurende 3 seconden op, daarna knippert
miniTek naar een verbinding met een audiobron zoekt.
Dit kan enkele seconden duren. Zodra de verbinding tot
stand is gebracht, zal
oplichten.
Kijk in de handleiding van uw aangesloten

toestel voor meer informatie over het verbinden
van toestellen via Bluetooth.
gedurende 3 seconden blijven
Bluetooth
DE
EN
terwijl de
FR
IT
NL
VL
165

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: