Download  Print this page

Advertisement

Gebruik van de zender
Start de audioverbinding op uw apparaat.

U kunt nu het geluid van uw externe apparaat via uw
hoortoestellen horen.
Druk op

om te luisteren naar de externe audiobron.
Uw hoortoestellen schakelen terug naar het luisterpro-
gramma dat u eerder gebruikte.
Uw hoortoestelspecialist moet uw miniTek confi-
gureren voor externe apparaten.
Zie de gebruiksaanwijzing van het aangesloten

apparaat voor meer informatie.
U kunt een tweede zender gebruiken. Deze is als acces-
soire verkrijgbaar. Zo kan de eerste zender altijd verbon-
den blijven met het apparaat van uw voorkeur, terwijl
de tweede zender is verbonden met een ander apparaat
(bijvoorbeeld een tweede tv in uw slaapkamer).
144
op de miniTek

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: