Download  Print this page

Verwijderingsinformatie - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Verwijderingsinformatie

In de Europese Unie wordt de gemarkeerde
apparatuur gedekt door "Richtlijn 2002/96/EC
van het Europese Parlement en de Raad van
27 januari 2003 betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur."
Geamendeerd door "Richtlijn 2003/108/EC" (WEEE).
Recycle het apparaat, batterijen en accessoires

volgens de landelijke voorschriften.
Met de CE-markering bevestigt Siemens de
naleving van de Europese Richtlijn 93/42/EEC
betreffende medische hulpmiddelen en de
Europese Richtlijn 99/5/EC (ERTC) betreffende
eindapparatuur voor radio- en telecommuni-
catie.
Verwijderingsinformatie
DE
EN
FR
IT
NL
VL
149

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: