Download  Print this page

Advertisement

De zender gebruiken
Start de audioweergave op uw toestel.

U hoort het geluid van uw extern toestel nu via uw
hoorapparaten.
Druk op

luisteren naar de externe audiobron.
Uw hoorapparaat zal terugschakelen naar het gehoorpro-
gramma dat u eerder gebruikte.
Uw audicien moet uw miniTek configureren voor
externe toestellen.
Zie de gebruikersgids van uw verbonden toestel

voor meer gedetailleerde informatie.
U kunt altijd een tweede zender gebruiken, die verkrijg-
baar is als toebehoren. Op die manier kan de eerste
zender altijd aangesloten blijven op uw voorkeurtoestel
terwijl de tweede zender is aangesloten op een ander
toestel (bijv. een tweede TV in uw slaapkamer).
172
op uw miniTek om te stoppen met

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: