Download  Print this page

Basisfuncties It - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Basisfuncties
Basisfuncties
Vóór het eerste gebruik
Laad de miniTek vóór het eerste gebruik.

Laden
Sluit de miniTek met de USB-aansluiting aan op een

stroombron.
Het laden is voltooid wanneer de voedings-LED groen
brandt.
Voedings-LED-status
miniTek uit
miniTek aan
miniTek uit /
aan het laden
miniTek aan /
aan het laden
Uitschakelen
van de miniTek
Inschakelen
van de miniTek
Wanneer u de miniTek inschakelt en de batterij is leeg,
knippert de LED gedurende 3 seconden snel rood om
vervolgens uit te gaan.
160
Batterij helemaal
geladen
off
knippert groen
groen continu
knippert groen
groen / gaat lang-
zaam uit
groen gedurende
3 seconden, dan
knipperend groen
Batterij bijna leeg
off
knippert rood
rood continu
knippert rood
rood / gaat lang-
zaam uit
rood gedurende
3 seconden, dan
knipperend rood

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: