Download  Print this page

Stereostekkerbus - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Stereostekkerbus

WAARSCHUWING
Risico van lichamelijke letsels ten gevolge van
elektroshock!
Sluit de audio-ingang uitsluitend aan op appara-

ten die voldoen aan de norm IEC 60065
(IEC-norm voor audio, video en andere elektro-
nische apparaten).
Gebruik tijdens het opladen de stereostekkerbus

niet met toestellen die verbonden zijn met het
elektriciteitsnet.
Druk gedurende 3 seconden op

in te schakelen.
Gebruik de meegeleverde kabels en adapters om de

miniTek te verbinden met een audiotoestel.
Druk op

tabel 'De audiobron veranderen' in het hoofdstuk
'Basisfuncties').
Wanneer u op
aan verbonden is, zal de miniTek zoeken naar een
verbinding met andere audiobronnen.
om het audioprogramma te wijzigen (zie
drukt zonder dat er een audiotoestel
Stereostekkerbus
om de miniTek
173
DE
EN
FR
IT
NL
VL

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: