Download  Print this page

Stereo-ingang - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Stereo-ingang

WAARSCHUWING
Gevaar voor verwonding door elektrische schok!
Sluit de audio-input alleen aan op een apparaat

dat in overeenstemming is met IEC 60065
(IEC-norm voor audio, video en andere elektro-
nische apparatuur).
Gebruik tijdens het opladen de stereo-ingang

niet met apparatuur die verbonden is met de
stroombron.
Druk gedurende 3 seconden op

te zetten.
Met de meegeleverde snoeren en adapters verbindt u

miniTek met een audioapparaat.
Druk op

gramma (zie de tabel "Audiobron wijzigen" in het
hoofdstuk "Standaardfuncties").
Als u op
drukt zonder dat er een audio-apparaat op is
aangesloten, zoekt miniTek naar een verbinding met
andere audiobronnen.
om over te schakelen naar het audiopro-
Stereo-ingang
om miniTek aan
145
DE
EN
FR
IT
NL
VL

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: