Download  Print this page

Advertisement

Volume wijzigen
Druk op

Druk op

Toetsvergrendeling
Om de toetsvergrendeling te activeren, drukt u

gedurende 3 seconden op
en
Alle knoppen behalve
Wanneer de toetsvergrendeling geactiveerd is,
knippert de aan/uit-knop rood wanneer u op een
van de vergrendelde toetsen drukt.
Om de toetsvergrendeling te deactiveren, drukt u

gedurende 3 seconden op
en
ling is gedeactiveerd.
Omgevingsgeluiden dempen
Druk kort op

stellen uit te schakelen.
Druk kort op

stellen weer in te schakelen.
Met deze functie kunt u geluid uit de omgeving waar u
last van hebt dempen (bijvoorbeeld tijdens het kijken naar
de televisie).
om het volume harder te zetten.
om het volume zachter te zetten.
lichten 2 seconden op.
lichten 2 seconden op. De toetsvergrende-
om de microfoons van de hoortoe-
om de microfoons van de hoortoe-
Standaardfuncties
en
.
zijn vergrendeld.
en
.
DE
EN
FR
IT
NL
VL
135

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: