Download  Print this page

Andere Apparaten Koppelen D.m.v. Bluetooth - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Andere apparaten koppelen d.m.v. Bluetooth

Andere apparaten koppelen d.m.v.
Bluetooth
Zie de gebruiksaanwijzing van uw verbonden

apparaat voor meer details over het verbinden
van apparatuur via Bluetooth.
Koppel het Bluetooth-apparaat (bijvoorbeeld mp3-

speler, laptop) met de miniTek (zie "Koppelen" in het
hoofdstuk "Bluetooth").
Start de audiotransmissie op uw Bluetooth-apparaat.

U kunt nu het geluid van uw apparaat via uw hoortoestel-
len horen via Bluetooth.
140

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: