Download  Print this page

Advertisement

Kies 'RCU Connect' om miniTek en het apparaat te kop-

pelen.
Voer de PIN '0000' in als dit wordt gevraagd.

Wanneer de koppelmodus is geactiveerd, branden alle
drie de knoppen (aan/uit-knop, telefoonknop en audio-
bronknop) gedurende 3 seconden. Daarna gaat
knipperen terwijl de miniTek een verbinding met een
audiobron zoekt. Dit kan enige seconden duren. Als de
verbinding tot stand gebracht is, brandt
3 seconden constant.
Zie de gebruiksaanwijzing van uw verbonden

apparaat voor meer details over het verbinden
van apparatuur via Bluetooth.
Bluetooth
gedurende
137
DE
EN
FR
IT
NL
VL

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: