Download  Print this page

Gebruiksinformatie - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Gebruiksinformatie

Gebruiksinformatie
Deze afstandsbediening is bedoeld om hoortoestellen te
bedienen.
Volg de instructies in deze gebruiksaanwijzing op om
verwondingen of beschadiging van de afstandsbediening
te voorkomen.
Symbolen:
Let op de informatie die gemarkeerd is met het waar-
schuwingssymbool WAARSCHUWING, VORZICHTIG of
AANWIJZING!
AANWIJZING AANWIJZING wijst u op mogelijke schade
128
WAARSCHUWING attendeert u op een
situatie die tot ernstige verwondingen kan
leiden, OPGELET geeft een situatie aan
die tot kleine of matige verwondingen kan
leiden.
aan eigendommen.
Advies en tips over hoe u beter kunt om-
gaan met uw toestel.
Instructie. Geeft aan dat er iets moet wor-
den gedaan.
Geeft een optie aan die niet ieder appa-
raat heeft. Vraag uw hoorspecialist om de
relevante informatie aan te geven.

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: