Download  Print this page

Het Gebruik Van Een Ringleiding - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Het gebruik van een ringleiding

Het gebruik van een ringleiding
Uw miniTek is uitgerust met een luisterspoel. Deze is
bedoeld voor het gebruik van ringleidingen, bijvoorbeeld
in kerken, schouwburgen of in een collegezaal.
Druk gedurende 3 seconden op

aan te zetten.
Druk op

ontvanger (zie de tabel "Audiobron wijzigen" in het
hoofdstuk "Standaardfuncties").
U kunt nu het geluid van de ringleiding via uw hoor-
toestellen horen.
De hoortoestellen schakelen automatisch naar het tele-
foonprogramma wanneer uw telefoon overgaat en gaan
terug naar de ringleiding als u klaar bent met telefoneren.
146
om over te schakelen naar de ringleiding-
om de miniTek

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: