Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 60

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
popis
přihrádka pro ohřev šálku
rukojeť na víku
papírové filtry
trvalý filtr (je-li k dispozici)
držák filtru
ventil proti odkapávání
zásobník na vodu (750 ml)
vypínač s indikátorem
ohřívací deska
nádoba
odměřovací lžička
příprava kávy
1 Zvedněte víko pomocí rukojeti
na přední straně kávovaru.
2 Naplňte zásobník požadovaným
množstvím vody. Hladina vody se
musí nacházet mezi značkou 2
šálků a 6 šálků. Neplňte nad úroveň
MAX.
Používejte studenou vodu.
G
Doporučujeme používat vodní filtr,
který omezuje tvorbu vodního
kamene a prodlužuje životnost
kávovaru. Nikdy nepoužívejte
teplou nebo perlivou vodu.
3 Zkontrolujte, zda je držák filtru
umístěn ve správné poloze.
4 Do držáku filtru vložte buď dodaný
trvalý filtr, nebo papírový filtr.
Přidejte kávu dodanou lžičkou
(přibližně 1 rovná kávová lžička (7
g) na šálek).
5 Zavřete víko a umístěte nádobu na
ohřívací desku. POZNÁMKA: Víko
musí být připevněno k nádobě,
aby fungoval ventil proti
odkapávání.
6 Připojte napájecí kabel k elektrické
zásuvce a zapněte přístroj.
7 Neodstraňujte nádobu, dokud
neskončí vaření. Když je nádoba
prázdná, vypněte zařízení a odpojte
napájecí kabel z elektrické zásuvky.
Kávovar bude kávu udržovat teplou
G
a pak se zhruba po 40 minutách
vypne. Když se udržování teploty
vypne, kontrolka indikátoru zhasne.
Pokud chcete kávu dále udržovat
teplou, pak kávovar asi na 2
sekundy vypněte a pak znovu
zapněte. Káva se pak bude
udržovat teplá dalších 40 minut.
Ohřívací deska udržuje kávu teplou,
G
ale čím dříve ji vypijete, tím lépe
bude chutnat.
Pokud jste přístroj nějaký čas
G
nepoužívali, vyčistěte jej
převařením jednoho plného
zásobníku vody (bez kávy).
údržba a čištění
Před čištěním přístroj vždy vypněte,
G
odpojte od elektrické zásuvky a
nechte vychladnout.
Žádnou součást přístroje
G
neumývejte v myčce na nádobí.
nádoba a víko, držák filtru a
držák trvalého filtru
Umyjte, potom osušte.
G
tělo přístroje
Otřete vlhkým hadříkem, nechte
G
oschnout. Nepoužívejte brusné
prostředky - mohly by poškrábat
plastové a kovové povrchy.
postup odstranění usazenin
1 Zakupte vhodný prostředek pro
odstraňování usazenin z vody.
2 Zbavte kávovar usazenin.
3 Po odstranění usazenin kávovar
pročistěte převařením dvou
zásobníků vody (bez kávy).
4 Omyjte součásti.
servis a údržba
Pokud by došlo k poškození
G
napájecího kabelu, tak je z
bezpečnostních důvodů nutné
nechat napájecí kabel vyměnit od
firmy KENWOOD nebo od
autorizovaného servisního technika
firmy KENWOOD.
Pokud potřebujete pomoc:
se způsobem použití výrobku,
G
s jeho údržbou nebo s opravami,
G
obraťte se na tu prodejnu, kde jste
G
výrobek koupili.
Zkonstruováno a vyvinuto
G
společností Kenwood ve Velké
Británii.
Vyrobeno v Číně.
G
60

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03