Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 43

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Om maskinen används på fel sätt kan det
G
orsaka skador.
Barn från 8-års ålder får använda, rengöra
G
och utföra användarunderhåll på denna
apparat i enlighet med
användaravnisningarna, under förutsättning
att de övervakas av en person som ansvarar
för deras säkerhet och att de har fått
anvisningarna om hur apparaten ska
användas och känner till riskerna.
Personer med försämrad fysisk, sensorisk
G
eller mental förmåga eller bristande kunskap
som använder denna apparat måste
övervakas eller få instruktioner om säker
användning och de måste känna till riskerna.
Barn får inte leka med apparaten. Både
G
apparat och sladd måste förvaras utom
räckhåll för barn under 8 år.
Använd apparaten endast för avsett
G
ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig
något ansvar om apparaten används på
felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte
följs.
innan du sätter i
stickkontakten
Se till att nätspänningen motsvarar
den som visas på apparatens
undersida.
Den här apparaten följer EU-direktiv
G
2004/108/EG om elektromagnetisk
kompatibilitet och EU:s förordning nr
1935/2004 från 2004-10-27 om
material som är avsedda för kontakt
med livsmedel.
innan du använder brödrosten
för första gången
1 Diska delarna: se "skötsel och
rengöring".
2 Låt två fulla vattentankar (utan kaffe)
rinna genom kaffebryggaren för att
rengöra den. Se "så här brygger du
kaffe".
förklaring till bilder
koppvärmningsplatta
lockgrepp
pappersfilter
permanent filter (i förekommande
fall)
filterhållare
anti-droppventil
vattentank (750 ml.)
på/av-knapp med indikator
värmeplatta
kanna
måttsked
så här brygger du kaffe
1 Lyft på locket via greppet
kaffebryggarens framsida.
43

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03