Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 10

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
legenda
warmhoudplaat
handvat van het deksel
papieren filters
permanent filter (indien
meegeleverd)
filterhouder
druppelstop
waterreservoir (750 ml)
aan/uit-knop met indicatielampje
hete plaat
kan
maatlepel
koffie zetten
1 Til het deksel op aan het handvat
dat zich aan de voorkant van het
koffiezetapparaat bevindt.
2 Vul het reservoir met de gewenste
hoeveelheid water. Het waterniveau
moet zich tussen de streepjes voor 2
en 6 kopjes bevinden. Vul het
reservoir niet boven het MAX-niveau.
Gebruik koud water. We raden u aan
G
gefilterd water te gebruiken, omdat
hierdoor minder kalksteen ontstaat
en de levensduur van uw
koffiezetapparaat verlengd wordt.
Gebruik nooit warm of
koolzuurhoudend water.
3 Zorg dat de filterhouder juist
geplaatst is.
4 Plaats het bijgeleverde permanente
filter of een papieren filter in de
filterhouder. Voeg de koffie toe met
de bijgeleverde maatlepel (naar
smaak ongeveer 1 afgestreken
eetlepel (7 g) per kopje).
5 Sluit het deksel en plaats de kan op
de hete plaat. NB: Het deksel
moet op de kan gezet worden,
anders werkt de druppelstop
niet.
6 Steek de stekker in het stopcontact
en schakel het apparaat aan.
7 Verwijder de kan pas als de koffie
klaar is. Als de kan leeg is, schakelt
u het apparaat uit en haalt de
stekker uit het stopcontact.
Uw koffiezetapparaat houdt de koffie
G
warm en schakelt vervolgens na
ongeveer 40 minuten uit. Het
indicatielampje gaat uit wanneer het
apparaat de koffie niet langer warm
houdt. Als u de koffie langer warm
wilt houden, schakelt u het
koffiezetapparaat ongeveer 2
seconden uit en vervolgens weer
aan; de koffie wordt dan opnieuw 40
minuten warm gehouden.
De hete plaat houdt uw koffie warm,
G
maar hoe sneller u de koffie drinkt,
des te beter hij smaakt.
Als u het apparaat enige tijd niet
G
gebruikt hebt, laat u de inhoud van
één vol reservoir met water (zonder
koffie) doorlopen om het apparaat te
reinigen.
onderhoud & reiniging
Schakel het apparaat altijd voor de
G
reiniging altijd uit, haal de stekker uit
het stopcontact en laat het apparaat
afkoelen.
Was de onderdelen niet in de
G
afwasmachine.
kan met deksel, filterhouder
en houder voor permanent
filter
Wassen en afdrogen.
G
hoofddeel
Met een vochtige doek afvegen en
G
daarna drogen. Gebruik geen
schuurmiddelen – deze maken
krassen op de metalen en plastic
oppervlakken.
ontkalken
1 Koop een geschikt
ontkalkingsmiddel.
2 Ontkalk het apparaat.
3 Laat de inhoud van twee volle
reservoirs water (zonder koffie) door
het koffiezetapparaat lopen nadat
het ontkalkt is, om het te reinigen.
4 Was de onderdelen.
10

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03