Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 51

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8 vuotta täyttäneet lapset saavat käyttää,
G
puhdistaa ja kunnossapitää tätä laitetta sen
mukana toimitettuja käyttöohjeita
noudattaen, jos heidän turvallisuuttaan
valvotaan. heille on annettu opastusta
laitteen käyttämisestä ja he ovat tietoisia
vaaroista.
Henkilöille, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt
G
tai aistit ovat heikentyneet, on annettava
opastusta, jotta he osaavat käyttää tätä
laitetta turvallisesti ja ovat tietoisia vaaroista.
Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Laite ja
G
virtajohto on pidettävä poissa alle 8-
vuotiaiden lasten ulottuvilta.
Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun
G
kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole
korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty
väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.
ennen liittämistä
verkkovirtaan
Varmista, että virransyöttö on sama
kuin laitteen pohjaan merkitty.
Tämä laite täyttää
G
sähkömagneettista yhteensopivuutta
koskevan EU-direktiivin
2004/108/EU ja 27.10.2004 annetun
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin
joutuvia materiaaleja säätelevän EU-
määräyksen 1935/2004 vaatimukset.
ennen ensimmäistä
käyttökertaa
1 Pese osat Hoito ja puhdistus -
kohdassa kuvatulla tavalla.
2 Anna kahden täyden vesikannullisen
valua kahvinkeittimen läpi
asettamatta siihen kahvijauhoa, jotta
keitin puhdistuu. Lisätietoja on
Kahvin valmistaminen -kohdassa.
selite
kupinlämmitysalusta
kannen kahva
suodatinpussi
kestosuodatin (jos sisältyy
toimitukseen)
suodattimenpidin
tippumaton venttiili
vesisäiliö (750 ml)
merkkivalolla varustettu virtapainike
lämpölevy
kannu
mittalusikka
kahvin valmistaminen
1 Nosta kantta kahvinkeittimen
etuosan kahvasta
2 Täytä säiliöön haluamasi määrä
vettä. Tason tulee olla 2 ja 6 kupin
merkkien välillä. Älä täytä MAX-
merkin yläpuolelle.
Käytä kylmää vettä. On suositeltavaa
G
käyttää suodatettua vettä. Tämä
vähentää kalkin kerrostumista ja
pidentää kahvinkeittimen käyttöikää.
Älä käytä kuumaa tai haaleaa vettä.
51
.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03