Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 9

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Misbruik van uw apparaat kan tot letsel
G
leiden.
Kinderen van 8 jaar en ouder mogen dit
G
apparaat reinigen en gebruikersonderhoud
uitvoeren in overeenstemming met de
gebruikersinstructies, mits ze onder toezicht
staan van iemand die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid en instructies hebben
gekregen over het gebruik van het apparaat
en zich bewust zijn van de gevaren.
Personen met verminderde lichamelijke,
G
sensorische of geestelijke capaciteiten of
gebrek aan kennis die dit apparaat
gebruiken, moeten onder toezicht staan of
instructie hebben gekregen over het veilig
gebruik van het apparaat en de betrokken
zich bewust zijn van de gevaren.
Kinderen mogen niet met het apparaat
G
spelen, en het apparaat en snoer moeten
buiten het bereik van kinderen worden
gehouden die jonger zijn dan 8 jaar.
Gebruik het apparaat alleen voor het
G
huishoudelijke gebruik waarvoor het is
bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk
worden gesteld in het geval dat het apparaat
niet correct is gebruikt, of waar deze
instructies niet worden opgevolgd.
vóór u de stekker in het
stopcontact steekt
Zorg dat het voltage gelijk is aan wat
aan de onderkant van uw apparaat
wordt aangegeven.
Dit apparaat voldoet aan de EC-
G
richtlijn 2004/108/EC betreffende de
elektromagnetische compatibiliteit en
EC-bepaling 1935/2004 van
27/10/2004 betreffende materialen
die bestemd zijn voor contact met
voedsel.
vóór het eerste gebruik
1 Was de onderdelen: zie Onderhoud
en reiniging
2 Laat de inhoud van twee volle
reservoirs water (zonder koffie) door
het koffiezetapparaat lopen om het
te reinigen. Zie Koffie zetten.
9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03