Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 55

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8 ve üstündeki çocuklar bu cihazı Kullanma
G
Talimatlarına uygun şekilde kullanabilir,
temizleyebilir ve kullanıcı bakım işlemlerini
gerçekleştirebilir, ancak bunun için
güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
gözetiminde olmaları ve cihazın
kullanımına ilişkin talimatları ve mevcut
tehlikeleri öğrenmiş olmaları gereklidir.
Fiziki, algılama veya zihinsel yetersizliği
G
olan kişiler ya da bu cihazı kullanmayı
bilmeyen kişiler denetim altında kullanmalı
veya güvenli kullanımı hakkında
bilgilendirilmeli ve olası tehlikeler
öğretilmelidir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır, hem cihaz
G
hem de kablosu 8 yaşından küçük
çocukların erişemeyeceği bir yerde
olmalıdır.
Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım
G
alanının olduğu yerlerde kullanın.
Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara
maruz kaldığı ya da bu talimatlara
uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk
kabul etmez.
fişe takmadan önce
Elektrik kaynağının cihazın altında
gösterilenle aynı olduğundan emin
olun.
Bu cihaz Elektro Manyetik
G
Uyumluluk ile ilgili EC direktifi
2004/108/EC ve gıda ile temas
eden malzemeler hakkçndaki EC
yönetmeliği no. 1935/2004 -
27/10/2004 ile uyumludur.
ilk kullanımdan önce
1 Parçaları yıkayın: bkz. 'bakım ve
temizlik'.
2 Kahve makinesinin tamamen
temizlenmesi için 2 hazne dolusu
su ile (kahvesiz) çalıştırın. Bkz
'kahve yapma'.
parçalar
fincan ısıtma tepsisi
kapak tutamağı
kağıt filtreler
kalıcı filtre (birlikte verilmişse)
filtre tutucu
damlama önleme valfi
su haznesi (750 mls)
göstergeli açma/kapatma düğmesi
sıcak plaka
karaf
ölçme kaşığı
kahve yapmak için
1 Kahve makinesinin önündeki
tutamaktan
55
tutarak kapağı açın

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03