Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 8

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
veiligheid
Lees deze instructies zorgvuldig door en
G
bewaar ze voor toekomstig gebruik.
Verwijder alle verpakking en labels.
G
Wees voorzichtig met de stoom, til
G
het deksel van het reservoir nooit op
terwijl de machine koffie maakt.
Raak de hete plaat en het omgevende
G
gebied nooit aan.
Til het deksel altijd op aan het
G
handvat aan de voorkant
Raak de hete delen niet aan; dit geldt ook
G
voor het warmhoudplaatje
Laat het snoer nooit naar beneden hangen
G
waar een kind erbij kan.
Gebruik nooit een beschadigd apparaat. Laat
G
het nakijken of repareren: zie Onderhoud en
klantenservice.
Plaats het apparaat nooit in water en laat
G
het snoer of de stekker nat worden; u kunt
hierdoor een elektrische schok oplopen.
Haal de stekker uit het stopcontact:
G
vóór u het apparaat met water vult
G G
voor u het apparaat reinigt
G G
na gebruik.
G G
Laat het apparaat nooit onbeheerd aanstaan.
G
Laat het snoer niet in aanraking komen met
G
hete onderdelen.
Zorg dat er water in het reservoir zit voordat
G
u het apparaat inschakelt.
Dit koffiezetapparaat is alleen geschikt voor
G
gebruik met het bijgeleverde type koffiekan.
Laat het apparaat niet aan staan met een
G
lege koffiekan op de warmhoudplaat.
Plaats de koffiekan nooit in de magnetron.
G
.
8
.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03