Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 44

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2 Fyll tanken med önskad
vattenmängd. Vattennivån måste
ligga mellan markeringarna för 2 och
6 koppar. Fyll inte över MAX-nivån.
Använd kallt vatten. Vi
G
rekommenderar att du använder
filtretat vatten eftersom det minskar
förkalkningen och förlänger
kaffebryggarens livslängd. Använd
aldrig varmt eller kolsyrat vatten.
3 Se till att filterhållaren befinner sig i
rätt position.
4 Placera det permanenta filtret som
medföljer eller ett pappersfilter i
filterhållaren. Tillsätt kaffe med den
medföljande skeden (cirka 1 rågat
mått (7g) per kopp).
5 Stäng locket och placera kannan på
värmeplattan. OBS! Locket
måste vara på kannan för att
anti-droppventilen ska
fungera.
6 Sätt i stickkontakten och starta
kaffebryggaren.
7 Avlägsna inte kannan förrän
bryggningen är klar. När kannan är
tom ska du stänga av
kaffebryggaren och dra ut
stickkontakten.
Kaffebryggaren håller kaffet varmt
G
och stängs av automatiskt efter cirka
40 minuter. Inidikatorlampan
slocknar när varmhållningen avbryts.
Om du vill att varmhållningen av
kaffet ska fortsätta stänger du av
kaffebryggaren i cirka 2 sekunder
och slår sedan på den igen. Kaffet
varmhålls då i ytterligare 40 minuer.
Värmeplattan håller kaffet varmt men
G
ju förr du dricker upp det, desto
bättre smakar det.
Om du inte har använt apparaten på
G
ett tag ska du låta en full vattentank
(utan kaffe) rinna genom apparaten
för att rengöra den.
skötsel och rengöring
Stäng alltid av apparaten, dra ut
G
stickkontakten och låt apparaten
svalna före rengöring.
Diska inte delarna i diskmaskin.
G
kanna och lock, filterhållare
och hållare för permanent
filter
Diska och torka.
G
apparat
Torka av med en fuktig trasa och
G
torka torrt. Använd inte nötande
medel – då repas plast- och
metallytorna.
avkalkning
1 Köp ett lämpligt avkalkningsmedel.
2 Kalka av apparaten.
3 Efter avkalkningen ska du köra minst
två fulla vattentankar (utan kaffe)
genom kaffebryggaren för att
rengöra den.
4 Diska delarna.
service och kundtjänst
Om sladden är skadad måste den av
G
säkerhetsskäl bytas ut av
KENWOOD eller av en auktoriserad
KENWOOD-reparatör.
Om du behöver hjälp med:
att använda apparaten eller
G
service eller reparationer
G
Kontakta återförsäljaren där du
G
köpte apparaten.
Konstruerad och utvecklad av
G
Kenwood i Storbritannien.
Tillverkad i Kina.
G
VIKTIG INFORMATION FÖR KORREKT
BORTSKAFFNING AV PRODUKTEN I
ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-
DIREKTIV 2002/96/EG.
När produktens livslängd är över får
den inte slängas i hushållssoporna. Den
kan överlämnas till lokala myndigheters
avfallssorteringscentraler eller till en
återförsäljare som ger denna service.
När du avfallshanterar en
hushållsmaskin på rätt sätt undviker du
de negativa konsekvenser för miljön
och hälsan som kan uppkomma vid
felaktig avfallshantering. Du möjliggör
även återvinning av materialen vilket
innebär en betydande besparing av
energi och tillgångar.
44

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03