Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 66

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
vízkőmentesítés
1 Vegyen megfelelő vízkőoldót!
2 Vízkőmentesítse a készüléket!
3 A vízkőmentesítés után
működtesse a készüléket két teljes
tartálynyi vízzel (kávé nélkül) a
teljes tisztítás érdekében!
4 Mossa el az alkatrészeket!
szerviz és
vevőszolgálat
Ha a hálózati vezeték sérült, azt
G
biztonsági okokból ki kell cseréltetni
a KENWOOD vagy egy, a
KENWOOD által jóváhagyott
szerviz szakemberével.
Ha segítségre van szüksége:
a készülék használatával vagy
G
a karbantartással vagy a javítással
G
kapcsolatban,
forduljon az elárusítóhelyhez, ahol
G
a készüléket vásárolta.
Tervezte és kifejlesztette a
G
Kenwood az Egyesült Királyságban.
Készült Kínában.
G
A TERMÉK MEGFELELŐ MÓDON
TÖRTÉNŐ
HULLADÉKKEZELÉSÉRE
VONATKOZÓ FONTOS
TUDNIVALÓK A 2002/96/EC
IRÁNYELV ÉRTELMÉBEN
A hasznos élettartamának végére
érkezett készüléket nem szabad a
lakossági hulladékkal együtt kezelni.
A leselejtezett termék az
önkormányzatok által kijelölt szelektív
hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő
udvar) vagy az elhasználódott
készülékek visszavételét vęgoző
kereskedőknél adható le.
Az elektromos háztartási készülékek
szelektiv gyűjtése és kezelése
lehetővé teszi a nem megfelelően
végzett hulladékkezelésből adódó, a
kömyezetet és az egészséget
veszélyeztető negatív hatások
megelőzését és a készülék
alkotórészeinek újrahaszonsítását,
melynek révén jelentős energia-és
erőforrás-megtakarítás érhető el.
Az elektromos háztartási készülékek
szelektív gyűjtésére és kezelésére
vonatkozó kötelezettséget a terméken
feltüntetett áthúzott szemétgyűjtő
edény (kerekes kuka) jelzés mutatja.
66

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03