Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 46

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
sikkerhet
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
G
og ta vare på den slik at du kan slå opp i
den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle
G
merkesedler.
Se opp for damp, og løft aldri
G
tanklokket midt i traktesyklusen.
Aldri berør varmeplaten eller området rundt.
G
Alltid løft av lokket med håndtaket
G
foran
Ikke berør varme deler inkludert
G
koppvarmingsbrettet
Aldri la ledningen henge ned så et barn kan
G
få tak i den.
Bruk aldri et skadet apparat. Få det
G
kontrollert eller reparert: se Service og
kundestøtte.
Aldri legg apparatet i vann eller la ledningen
G
eller kontakten bli våte. Da kan du få elektrisk
støt.
Koble fra:
G
før du fyller med vann
G G
før rengjøring
G G
etter bruk.
G G
La aldri apparatet stå på uten tilsyn.
G
Ikke la ledningen berøre varme deler.
G
Alltid sørg for at det er vann i tanken før du
G
slår på.
Denne kaffemaskinen må kun brukes
G
sammen med den medfølgende karaffelen.
Ikke la apparatet stå på med en tom karaffel
G
på varmeplaten.
Aldri plasser karaffelen i mikrobølgeovnen.
G
Feil bruk av maskinen kan forårsake
G
personskader.
.
.
46

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03