Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 40

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2 Fyld beholderen med den ønskede
mængde vand. Vandet skal stå
mellem kopmærkerne 2 og 6. Fyld
ikke på til over MAX niveauet.
Brug koldt vand. Vi anbefaler, at der
G
anvendes filtreret vand da det
reducerer kalkaflejringer og forlænger
brugen af din kaffemaskine. Brug
aldrig varmt vand eller vand med
brus.
3 Sørg for at filtertragten er korrekt på
plads.
4 Sæt enten det permanente filter eller
et papirfilter i filtertragten. Kom
kaffen i med den medfølgende ske
(cirka 1 strøget skefuld (7g) pr. kop
efter smag).
5 Luk låget og sæt kanden på
varmepladen. NB: Låget skal
være på plads på kanden for
at benytte anti-dryp ventilen.
6 Sæt stikket i stikkontakten og tænd
for maskinen.
7 Fjern ikke kanden før
kaffebrygningen er færdig. Sluk for
maskinen og træk stikket ud når
kanden er tom.
Din kaffemaskine vil holde kaffen
G
varm og derefter slukke automatisk
efter ca. 40 minutter.
Indikatorlampen slukkes, når
kaffemaskinen ikke længere holder
kaffen varm. Hvis du ønsker fortsat
at holde kaffen varm, skal du slukke
for kaffemaskinen i ca. 2 sekunder,
og så tænde igen. Kaffen vil så blive
holdt varm i yderligere 40 minutter.
Varmepladen holder din kaffe varm,
G
men jo hurtigere du drikker den, des
bedre smager den.
Hvis maskinen ikke har været
G
anvendt i et stykke tid, skal du lade
et hold vand løbe igennem (uden
kaffe) for at rengøre den.
vedligeholdelse &
rengøring
Sluk altid for strømmen, træk stikket
G
ud og lad maskinen afkøle inden
rengøring.
Vask ikke dele i opvaskemaskinen.
G
kande og låg, filtertragt og
permanent filtertragt
Vask og tør med et viskestykke.
G
hus
Tør af med en fugtig klud og tør med
G
et viskestykke. Brug ikke skuremidler
– de vil ridse plastik- og
metaloverflader.
til afkalkning
1 Køb et egnet afkalkningsmiddel.
2 Afkalk maskinen.
3 Efter afkalkning skal du lade mindst
to hold vand (uden kaffe) løbe
igennem kaffemaskinen for at skylle
den igennem.
4 Vask delene.
service og kundepleje
Hvis ledningen er beskadiget, skal
G
den af sikkerhedsgrunde udskiftes af
KENWOOD eller en autoriseret
KENWOOD-reparatør.
Hvis du har brug for hjælp med:
at bruge apparatet eller
G
servicering eller reparation
G
skal du henvende dig i den
G
forretning, hvor maskinen er købt.
Designet og udviklet af Kenwood i
G
Storbritannien.
Fremstillet i Kina.
G
VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE
BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET
I OVERENSSTEMMELSE MED EF
DIREKTIV 2002/96/CE.
Ved afslutningen af dets produktive liv må
produktet ikke bortskaffes som almindeligt
affald. Det bør afleveres på et specialiseret
lokalt genbrugscenter eller til en forhandler,
der yder denne service. At bortskaffe et
elektrisk husholdningsapparat separat gør
det muligt at undgå eventuelle negative
konsekvenser for miljø og helbred på
grund af upassende bortskaffelse, og det
giver mulighed for at genbruge de
materialer det består af, og dermed opnå
en betydelig energi- og
ressourcebesparelse. Som en påmindelse
om nødvendigheden af at bortskaffe
elektriske husholdningsapparater separat,
er produktet mærket med en mobil
affaldsbeholder med et kryds.
40

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03