Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 70

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
przed podłączeniem do gniazda
Należy upewnić się, że zasilanie
sieciowe jest zgodne z typem
wskazanym na spodzie urządzenia.
Urządzenie spełnia wymogi
G
dyrektywy Wspólnoty Europejskiej
nr 2004/108/WE, dotyczącej
kompatybilności
elektromagnetycznej oraz
rozporządzenia WE nr 1935/2004 z
dnia 27 października 2004 r.,
dotyczącego materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z
żywnością.
przed pierwszym użyciem
1 Umyj wszystkie wymagające tego
części: patrz „czyszczenie i
konserwacja".
2 Uruchom dwa kolejne cykle
parzenia z pełnym zbiornikiem
wody (bez kawy), aby wyczyścić
ekspres. Patrz „parzenie kawy".
oznaczenia
tacka do podgrzewania filiżanek
uchwyt pokrywki
filtry papierowe
filtr stały (wyposażenie
opcjonalne)
uchwyt filtra
zawór zabezpieczający przed
kapaniem
zbiornik wody (750 ml)
przycisk włączania/wyłączania ze
wskaźnikiem
płytka grzejna
dzbanek
miarka w postaci łyżki
parzenie kawy
1 Podnieś pokrywkę za pomocą
uchwytu
znajdującego się z
przodu ekspresu.
2 Napełnij zbiornik odpowiednią
ilością wody. Poziom wody musi
mieścić się w przedziale
oznaczenia od 2 do 6 filiżanek. Nie
należy napełniać zbiornika powyżej
poziomu maksymalnego.
Użyj zimnej wody. Zalecamy
G
stosowanie wody filtrowanej, gdyż
zmniejsza to ilość osadzającego się
kamienia i wydłuża trwałość
ekspresu. Nie wolno stosować
wody ciepłej ani gazowanej.
3 Upewnij się, że filtr jest prawidłowo
umieszczony w uchwycie.
4 Zamocuj dostarczony filtr stały lub
filtr papierowy w uchwycie filtra.
Dodaj kawy za pomocą
dostarczonej w zestawie miarki (ok.
1 płaskiej łyżki stołowej (7 g) na
filiżankę).
5 Zamknij pokrywkę i postaw
dzbanek na płytce grzejnej.
UWAGA: Aby zawór
zapobiegający kapaniu działał
konieczne jest założenie
pokrywki na dzbanek.
6 Włóż wtyczkę do gniazda i włącz
ekspres.
7 Nie zdejmuj dzbanka aż do
zakończenia parzenia. Gdy
dzbanek jest pusty wyłącz
urządzenie i wyjmij wtyczkę z
gniazda.
Ekspres będzie utrzymywać
G
odpowiednią temperaturę kawy, a
następnie wyłączy się po ok. 40
minutach. Po wyłączeniu się funkcji
utrzymywania ciepła, wskaźnik
zgaśnie. Aby kontynuować
utrzymywanie kawy w cieple,
należy wyłączyć ekspres na ok. 2
sekundy, a następnie ponownie go
włączyć. Kawa będzie utrzymywana
w odpowiedniej temperaturze przez
kolejne 40 minut.
Płytka grzejna utrzymuje
G
temperaturę kawy, jednak im
wcześniej zostanie wypita, tym
lepszy będzie jej smak.
Jeśli urządzenie nie było używane
G
przez dłuższy czas, należy
przepuścić przez ekspres jeden
pełny zbiornik wody (bez kawy) w
celu wyczyszczenia.
70

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03