Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 64

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
A kávékiöntő kannát soha ne tegye
G
mikrosütőbe!
A készülék nem megfelelő használata
G
sérülést okozhat.
A 8 éves és annál idősebb gyermekek a
G
használati utasításnak megfelelően
kezelhetik, tisztíthatják és karbantarthatják
a készüléket, amennyiben ezt a
biztonságukért felelős személy felügyelete
alatt teszik, a készülék használatára
kioktatták őket és tisztában vannak a
veszélyekkel.
Az olyan személyek, akiknek a fizikai,
G
érzékelési vagy mentális képességei
gyengébbek, vagy nincs kellő tapasztalatuk
és tudásuk, csak felügyelet alatt
használhatják a készüléket, vagy ha annak
használatára megfelelően be vannak
tanítva és tisztában vannak a veszélyekkel.
A gyermekeknek tilos játszani a
G
készülékkel, és ügyelni kell arra is, hogy a
készülékhez és zsinórjához 8 év alatti
gyermekek ne férjenek hozzá.
A készüléket csak a rendeltetésének
G
megfelelő háztartási célra használja! A
Kenwood nem vállal felelősséget, ha a
készüléket nem rendeltetésszerűen
használták, illetve ha ezeket az
utasításokat nem tartják be.
64

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03