Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 68

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
bezpieczeństwo obsługi
Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i
G
zachowaj je na wypadek potrzeby
skorzystania z nich przyszłości.
Wyjmij wszystkie materiały pakunkowe oraz
G
wszelkie etykiety.
Uwaga na parę wodną. Nigdy nie należy
G
podnosić pokrywki zbiornika w trakcie
cyklu parzenia.
Nie wolno dotykać płytki grzejnej ani jej
G
otoczenia.
Zawsze należy podnosić pokrywkę za
G
uchwyt znajdujący się z przodu
Nie należy dotykać gorących części, w tym
G
tacki do podgrzewania filiżanek
Nie dopuszczać, aby przewód zwisał w
G
miejscu dostępnym dla dzieci.
Nie wolno używać urządzenia, gdy jest
G
uszkodzone. Należy zlecić jego
sprawdzenie lub naprawę: patrz „serwis i
obsługa klienta".
Nie wolno wkładać urządzenia do wody lub
G
dopuszczać do zamoczenia przewodu lub
wtyczki — może to spowodować porażenie
prądem.
Wtyczkę należy wyciągnąć z gniazda:
G
przed nalaniem wody
G G
przed czyszczeniem
G G
po użyciu.
G G
Nie wolno zostawiać włączonego
G
urządzenia bez nadzoru.
Nie dopuszczać, aby przewód dotykał
G
gorących części.
Przed włączeniem urządzenia zawsze
G
należy upewnić się, że w zbiorniku znajduje
się woda.
68
.
.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03