Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 48

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bruk kaldt vann. Vi anbefaler at du
G
bruker filtrert vann siden det
reduserer kalk og forlenger levetiden
til kaffetrakteren. Bruk aldri varmt
vann eller vann med kullsyre.
3 Sørg for at filterholderen er plassert
riktig.
4 Sett enten det permanente filteret
eller et papirfilter i filterholderen.
Legg til kaffen med den
medfølgende skjeen (omtrent 1 jevn
skje (7 g.) per kopp).
5 Lukk lokket og sett karaffelen på
varmeplaten. MERKNAD: Lokket
må være satt på karaffelen for
at antidryppventilen skal
fungere.
6 Koble til og slå på.
7 Ikke fjern karaffelen før traktingen er
ferdig. Når karaffelen er tom, slår du
den av og drar ut apparatet.
Din kaffemaskin vil holde kaffen varm
G
og deretter skrus av etter omtrent 40
minutter. Indikatorlyset vil slukkes når
varmingen stopper. Hvis du ønsker å
holde kaffen varm skru
kaffemaskinen av i omtrent 2
sekunder, og skru den deretter på
igjen, kaffen vil da varmes i 40
minutter til.
Varmeplaten holder kaffen varm,
G
men jo før du drikker den, jo bedre
vil den smake.
Hvis du ikke har brukt apparatet på
G
en stund, kjører du en full tank med
vann (uten kaffe) gjennom
kaffetrakteren for å rense den.
vedlikehold og
rengjøring
Alltid slå av, dra ut kontakten og la
G
apparatet kjøle seg ned før
rengjøring.
Ikke vask delene i oppvaskmaskin.
G
karaffel og lokk, filterholder
og permanent filterholder
Vask først og tørk deretter.
G
hoveddel
Tørk med en fuktig klut og la den
G
tørke. Ikke bruk slipemidler. De vil
ripe opp overflatene i plast og metall.
slik fjerner du kalk
1 Kjøp et passende rensemiddel.
2 Fjern kalk fra maskinen.
3 Etter avkalking kjører du to fulle
tanker med vann (uten kaffe)
gjennom kaffetrakteren for å rengjøre
den.
4 Vask delene.
service og kundetjeneste
Dersom ledningen er skadet, må den
G
av sikkerhetsmessige grunner
erstattes av KENWOOD eller en
autorisert KENWOOD-reparatør.
Hvis du trenger hjelp med:
å bruke apparatet eller
G
service eller reparasjoner
G
kontakter du butikken du kjøpte
G
apparatet i.
Designet og utviklet av Kenwood i
G
Storbritannia.
Laget i Kina.
G
VIKTIG INFORMASJON FOR
KORREKT AVHENDING AV
PRODUKTET I SAMSVAR MED
EU-DIREKTIV 2002/96/EC.
På slutten av levetiden må ikke
produktet kastes som vanlig avfall.
Det må tas med til et lokalt
kildesorteringssted eller til en forhandler
som tilbyr tjenesten. Ved å avhende
husholdningsapparater separat unngås
mulige negative konsekvenser for miljø
og helse som oppstår som en følge av
feil avhending, og gjør at de forskjellige
materialene kan gjenvinnes. Dermed
blir det betydelige besparelser på
energi og ressurser. Som en
påminnelse om behovet for å kaste
husholdningsapparater separat, er
produktet merket med en søppelkasse
med kryss over.
48

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03