Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 11

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
onderhoud en
klantenservice
Als het snoer beschadigd is, moet
G
het om veiligheidsredenen door
KENWOOD of een door KENWOOD
geautoriseerd reparatiebedrijf
vervangen worden.
Als u hulp nodig hebt met:
het gebruik van uw apparaat of
G
onderhoud en reparatie
G
kunt u contact opnemen met de
G
winkel waar u het apparaat gekocht
hebt.
Ontworpen en ontwikkeld door
G
Kenwood in het VK.
Vervaardigd in China.
G
BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR DE CORRECTE
VERWERKING VAN HET
PRODUCT IN
OVEREENSTEMMING MET DE
EUROPESE RICHTLIJN
2002/96/EC
Aan het einde van de levensduur van het
product mag het niet samen met het
gewone huishoudelijke afval worden
verwerkt. Het moet naar een speciaal
centrum voor gescheiden afvalinzameling
van de gemeente worden gebracht, of
naar een verkooppunt dat deze service
verschaft. Het apart verwerken van een
huishoudelijk apparaat voorkomt
mogelijke gevolgen voor het milieu en de
gezondheid die door een ongeschikte
verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat
de materialen waaruit het apparaat
bestaat, teruggewonnen kunnen worden
om een aanmerkelijke besparing van
energie en grondstoffen te verkrijgen.
Om op de verplichting tot gescheiden
verwerking van elektrische huishoudelijke
apparatuur te wijzen, is op het product
het symbool van een doorgekruiste
vuilnisbak aangebracht.
11

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03