Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 38

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
sikkerhed
Læs denne brugervejledning nøje og opbevar
G
den i tilfælde af, at du får brug for at slå
noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
G
Pas på dampen, løft aldrig
G
vandbeholderens låg under
kaffebrygningen.
Rør aldrig ved varmepladen eller
G
omgivelserne.
Løft altid låget med håndtaget forpå
G
.
Rør aldrig ved varme dele, herunder koppens
G
varmeplade
Lad aldrig ledningen hænge ned, hvor et
G
barn kan gribe fat i den.
Anvend aldrig en beskadiget maskine. Få
G
den efterset eller repareret: se 'service og
kundeservice'.
Kom aldrig maskinen i vand og lad ikke
G
ledningen eller stikket blive våde – du kan få
elektrisk stød.
Tag stikket ud:
G
før der fyldes vand på
G G
inden rengøring
G G
efter brug.
G G
Efterlad aldrig maskinen uden opsyn.
G
Undgå at ledningen kommer i berøring med
G
varme dele.
Sørg altid for at der er vand i beholderen, før
G
der tændes for maskinen.
Denne kaffemaskine egner sig kun til brug
G
med den medfølgende type kande.
Lad ikke maskinen være tændt med en tom
G
kande på varmepladen.
Kom aldrig kanden i mikrobølgeovnen.
G
.
38

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03