Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 54

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
güvenlik
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
G
gelecekteki kullanımlar için saklayın.
Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
G
Buhara dikkat edin, kahve yapılırken su
G
haznesinin kapağını asla açmayın.
Sıcak tutma plakasına veya çevresine asla
G
dokunmayın.
Kapağı daima öndeki kolu
G
açın.
Fincan ısıtma tepsisi
G
kısımlara dokunmayın.
Kabloyu asla çocukların tutabileceği şekilde
G
sarkıtmayın.
Asla hasarlı bir cihaz kullanmayın. Kontrol
G
veya tamir ettirin: bkz. 'servis ve müşteri
hizmetleri'.
Cihazı asla suya koymayın veya kablosu ya
G
da fişini ıslatmayın – elektrik çarpabilir.
Fişten çekin:
G
su ile doldurmadan önce
G G
temizlemeden önce
G G
kullandıktan sonra.
G G
Cihazı asla başıboş bırakmayın.
G
Kablo sıcak kısımlara temas etmemelidir.
G
Cihazı çalıştırmadan önce su haznesinde
G
su olduğundan emin olun.
Bu kahve makinesi sadece ürünle birlikte
G
verilen karaf ile kullanılabilir.
Sıcak plaka üzerinde boş karaf varken
G
cihazı açık bırakmayın.
Karafı asla mikro dalga fırına koymayın.
G
Cihazın hatalı kullanımı yaralanmaya neden
G
olabilir.
dahil sıcak
54
kullanarak

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03