Download  Print this page

Advertisement

Stappen
1
Verwijder de isolatiefolie van
de batterij voordat u het
product voor de eerste maal
gebruikt.
2
Wanneer u de Actieve 3D Bril
de eerste maal gebruikt, houdt
u de bril binnen een afstand
van 50 cm van de tv en
schakelt u de tv in. Houd de
 (aan/uit)-knop/aanduiding
gedurende 2 seconden
ingedrukt. De Actieve 3D Bril
wordt ingeschakeld en de
registratie gaat van start.
(De  (aan/uit)-knop/
aanduiding knippert groen en
geel). Zodra de registratie
voltooid is, verschijnt een
bericht gedurende 5 seconden
in de benedenrechterhoek van
het scherm en licht de
aanduiding gedurende
3 seconden groen op. Dit
proces hoeft slechts eenmaal
te worden uitgevoerd.
Als de registratie mislukt,
wordt de Actieve 3D Bril
automatisch uitgeschakeld.
Herhaal in dit geval de
bovenvermelde stappen.
In- en uitschakelen
Inschakelen: Druk één keer op de aan/uit-knop.
Uitschakelen: Houd de aan/uit-knop gedurende 2 seconden ingedrukt.
NL
6
 (aan/uit)-
knop/aanduiding
Isolatie-
folie

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: