Download  Print this page

Advertisement

For å bruke SimulView™-modusen
SimulView™ lar to spillere se på uavhengige skjermbilder i fullskjerm mens de
spiller det samme spillet på en delt skjerm. Bildet vises i 2D. For å kunne bruke
denne funksjonen, må spillprogramvaren og TV-en støtte SimulView™.
Når du bruker denne modusen, bytter Aktive 3D Briller automatisk til
SimulView™-modus. Hvert trykk på knappen til Aktive 3D Briller kan bytte
mellom spillerne som følger.
 Modus: SimulView™-modus (spiller 1)  SimulView™-modus (spiller 2)
 Indikator: Grønn LED-lampe blinker hvert 2. sekund med SimulView™-modus (spiller 1) 
Gul LED-lampe blinker to ganger hvert 2. sekund med SimulView™-modus (spiller 2)
Skifte ut batteriet
Dersom LED-lampen indikerer lav
batteristrøm (indikatoren blinker grønt (gult
i SimulView™-modus) 3 ganger hvert 2.
sekund), skifter du ut batteriet. Bruk bare et
CR2025-batteri. Trykk på
opplåsingsknappen med tuppen på en
penn, e.l. og ta ut batterirommet, skift
deretter ut batteriet med et nytt. Etter at du
har gjort dette, må du låse batterirommet
igjen.
Tips
 Hvis du bruker briller, fjerner du
neseputen på Aktive 3D Briller ved å dra
den ned. Da kan du ta dem på over
brillene dine.
Merknader
 Slå av Aktive 3D Briller når du registrerer
brillene på nytt.
 Brillene slås av hvis du holder
strømknappen nede i 2 sekunder, eller
dersom intet signal registreres fra TV-en
på over 1 minutt.
 3D-effekten eller SimulView™-effekten kan
være mindre tydelig dersom
omgivelsestemperaturen er lav.
Opplåsingsknapp
CR2025
(-) side
NO
NO
7

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: