Download  Print this page

Advertisement

Yderlige information om genindvinding af
dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
Forsigtig
Læs disse sikkerhedsinstruktioner af hensyn
din personlige sikkerhed og for at forebygge
tingskade.
Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes
forkert.
Overhold den korrekte polaritet ved isætning
af batteriet.
Brug kun CR2025 batteri.
Advarsel
 Læg ikke de Aktive 3D-briller i åben ild.
 Adskil ikke de Aktive 3D-briller.
 De Aktive 3D-briller må ikke bruges,
oplades eller efterlades i nærheden af
åben ild eller på steder med høj
temperatur, i f.eks. direkte sollys eller i
biler, der står i solen.
 Sørg for, at der ikke kommer vand eller
fremmedlegemer ind i de Aktive 3D-briller.
 Batterier må ikke udsættes for ekstrem
varme som f.eks. solskin, brand eller
lignende.
Forholdsregler ved brug
 De Aktive 3D-briller fungerer ved at
modtage RF-signaler fra tv'et.
 De kan fungere forkert, hvis:
– De Aktive 3D-briller ikke vender mod
tv'et
– Hvis der er genstande, som blokerer
vejen mellem de Aktive 3D-briller og
tv'et
– Hvis der er andre 2.4GHz RF
kommunikationsenhed såsom et
internet-adgangspunkt mikrobølgeovn
eller lignende i nærheden, kan dette
påvirke deres præstationer.
 Når du vil se tv med de Aktive 3D-briller,
skal du kigge direkte på tv'et.
 3D-effekten vil være utilstrækkelig, og
skærmens farve vil ændre sig, hvis man
ligger ned eller vipper hovedet.
Sikkerhedsforanstaltninger
 Du bør kun bruge dette produkt til at se
3D-videobilleder på et kompatibelt tv fra
Sony.
 Nogle mennesker kan opleve ubehag
(såsom anstrengte øjne, træthed eller
kvalme) ved brug af dette produkt. Sony
anbefaler, at alle seere tager regelmæssige
pauser, mens de ser 3D-videobilleder eller
spiller stereoskopiske 3D-spil. Længden og
hyppigheden af de nødvendige pauser vil
variere fra person til person. Du må selv
beslutte, hvad der fungerer bedst. Hvis du
oplever nogen form for ubehag, skal du
stoppe med at bruge dette produkt og se
3D-videobilleder, indtil ubehaget er forbi;
gå til læge, hvis du tror det er nødvendigt.
Du bør også gennemgå (i)
betjeningsvejledningen for dit tv samt
enhver anden enhed eller medie, der
anvendes til dit fjernsyn, og (ii) vores
hjemmeside (http://www.sony-europe.
com/mitprodukt) for de seneste
oplysninger. Synet hos børn (især dem
under seks år) er stadig under udvikling.
Rådfør dig med din læge (såsom en
børnelæge eller øjenlæge), før du giver
små børn til at se 3D-videobilleder eller
spille stereoskopiske 3D-spil. Voksne bør
overvåge små børn for at sikre, at de følger
de anbefalinger, der er anført ovenfor.
 De Aktive 3D-briller kan ikke tåle at blive
tabt eller ændret.
 Hvis de Aktive 3D-briller går i stykker, skal
du forhindre, at der kommer skår i mund
eller øjne.
 Pas på ikke at få fingrene i klemme i
hængslerne, når du bøjer brillestængerne.
 Hold dette produkt utilgængeligt for børn,
så det ikke sluges ved en fejl.
 Se tv på en afstand af mere end tre gange
tv-skærmens højde.
 Vær omhyggelig med ikke at skade øjnene
med brillestængerne, når du bærer de
Aktive 3D-briller.
 Flimren eller blinken kan forekomme ved
belysning fra nogle lysstofrør, LED-lamper
osv.
DK
DK
3

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDG-BT500A

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: