Download  Print this page

Advertisement

Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na
příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, podnik zabezpečující místní
odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde
jste výrobek zakoupili.
Upozornění
Přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny, abyste
zajistili svou osobní bezpečnost a zabránili
poškození majetku.
V případě nesprávné výměny baterie hrozí
nebezpečí výbuchu.
Při vkládání baterie dbejte na správnou
polaritu.
Používejte pouze baterie typu CR2025.
Varování
 Nevkládejte aktivní 3D brýle do ohně.
 Aktivní 3D brýle nerozebírejte.
 Aktivní 3D brýle nepoužívejte, nenabíjejte,
neskladujte a nenechávejte v blízkosti
ohně ani na místech s vysokou teplotou,
např. na přímém slunečním světle nebo v
autě zaparkovaném na slunci.
 Nedopusťte, aby do aktivních 3D brýlí
pronikla voda nebo cizí tělesa.
 Baterie nesmí být vystaveny přílišnému
horku, například slunečnímu světlu, ohni a
podobně.
Opatření pro používání
 Aktivní 3D brýle fungují na principu
přijímání vysokofrekvenčních signálů z
televizoru.
 Ke špatnému fungování může dojít:
– Pokud aktivní 3D brýle nesměřují k
televizoru
– Pokud se mezi aktivními 3D brýlemi a
televizorem nacházejí nějaké předměty
– Pokud jsou v blízkosti v provozu jiná
2,4GHz vysokofrekvenční komunikační
zařízení, například internetový
přístupový bod, mikrovlnná trouba,
apod., může dojít k ovlivnění jejich
výkonu.
 Sledujte televizi tak, aby aktivní 3D brýle
směřovaly přímo k televizoru.
 Pokud budete ležet nebo naklánět hlavu,
bude 3D efekt nedostatečný a na
obrazovce bude docházet k posunu barev.
Bezpečnostní opatření
 Tento produkt používejte pouze ke
sledování obrazu 3D videa na
kompatibilním televizoru Sony.
 Některé osoby mohou při používání
tohoto produktu pociťovat obtíže
(například bolest očí, únavu nebo
nevolnost). Společnost Sony doporučuje,
abyste při sledování 3D videa nebo při
hraní stereoskopických 3D her absolvovali
pravidelné přestávky. Délka a četnost
potřebných přestávek se u jednotlivých
osob může lišit. Musíte sami zjistit, co pro
vás bude optimální. Pokud pocítíte obtíže,
přestaňte používat tento produkt a
sledovat obraz 3D videa, dokud obtíže
neustoupí; pokud to považujete za nutné,
poraďte se s lékařem. Měli byste si také
přečíst nejnovější informace (i) v návodu k
použití dodaném s televizorem a s
ostatními zařízeními nebo médii, která s
televizorem používáte, a (ii) na našich
internetových stránkách
(http://www.sony-europe.com/
myproduct). Zrak malých dětí (především
dětí mladších šesti let) se stále vyvíjí. Než
malým dětem povolíte sledování 3D videa
nebo hraní stereoskopických 3D her,
poraďte se s lékařem (například s dětským
nebo očním lékařem). Na dodržování výše
uvedených doporučení ze strany dětí by
měli dohlížet dospělí.
 Aktivní 3D brýle nepouštějte na zem a
neupravujte.
 Pokud dojde k rozbití aktivních 3D brýlí,
dbejte na to, aby se vám úlomky nedostaly
do blízkosti úst či očí.
 Dejte si pozor, abyste si při ohýbání stranic
neskřípli prsty do jejich kloubů.
 Udržujte tento produkt mimo dosah dětí,
aby jej nemohly omylem spolknout.
 Na televizi se dívejte ze vzdálenosti větší,
než je trojnásobek výšky obrazovky
televizoru.
 Při používání aktivních 3D brýlí dávejte
pozor, abyste si stranicemi brýlí neporanili
oči.
CZ
CZ
3

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: