Download  Print this page

Advertisement

Prehľad
Aktívne 3D okuliare je potrebné zaregistrovať do TV prijímača.
Pri použití aktívnych 3D okuliarov s iným TV prijímačom bude potrebná
opätovná registrácia.
Komunikačný rozsah TV
prijímača a aktívnych 3D
okuliarov
Požadovaná poloha pri sledovaní sa musí
TV
nachádzať v rámci správneho rozsahu.
Pozrite si nasledujúci nákres.
Pohľad zvrchu
Odporúčaná minimálna pozorovacia
vzdialenosť sa rovná 3-násobku výšky
obrazovky.
Pracovná vzdialenosť závisí od prekážok
(osoba, kov, steny atď.) alebo od
elektromagnetického vlnenia.
120°
Bočný pohľad
SK
45°
30°
SK
5

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: