Download  Print this page

Advertisement

Pentru a utiliza modul SimulView™
SimulView™ permite ca doi jucători să vizualizeze imagini de ecran
independente pe întreg ecranul, în timp ce joacă acelaşi joc pe un ecran partajat.
Imaginea este afişată în 2D. Pentru a utiliza această caracteristică, software-ul
jocului şi televizorul trebuie să suporte SimulView™.
Când utilizaţi acest mod, ochelarii 3D activi comută automat la modul
SimulView™. La fiecare apăsare pe butonul ochelarilor 3D activi, aceştia pot
comuta între jucători după cum urmează.
 Mod: mod SimulView™ (jucător 1)  mod SimulView™ (jucător 2)
 Indicator: LED-ul verde luminează intermitent la fiecare 2 secunde cu modul SimulView™
(jucător 1)  LED-ul galben luminează de 2 ori, la fiecare 2 secunde cu modul SimulView™
(jucător 2)
Pentru înlocuirea bateriei
Dacă LED-ul indică o putere slabă a bateriei
(indicatorul luminează intermitent cu verde
(galben în modul SimulView™) de 3 ori la
fiecare 2 secunde), înlocuiţi bateria. Utilizaţi
numai baterii CR2025. Apăsaţi pe butonul
de deblocare cu vârful unui creion etc. şi
scoateţi carcasa bateriei, apoi înlocuiţi
bateria cu una nouă. Apoi, aveţi grijă să
blocaţi din nou carcasa bateriei.
Sfaturi
 Dacă purtaţi ochelari, scoateţi suportul
pentru nas al ochelarilor 3D activi prin
tragere în jos, apoi, aşezaţi-i peste
ochelarii dumneavoastră.
Note
 Opriţi ochelarii 3D activi la reînregistrarea
ochelarilor.
 Ochelarii se opresc dacă ţineţi apăsat
butonul de alimentare pentru 2 secunde
sau dacă nu se detectează niciun semnal
de la televizor pentru mai mult de 1
minut.
 Este posibil ca efectul 3D sau efectul
SimulView™ să fie mai puţin pronunţat
dacă temperatura ambiantă este scăzută.
Buton de
deblocare
CR2025
(-) lateral
RO
RO
7

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: