Download  Print this page

Advertisement

Дії
1
Перед першим
використанням виробу
зніміть ізоляційну плівку з
батарейки.
2
При першому використанні
активних окулярів 3D
тримайте їх на відстані 50 см
від телевізора, увімкніть
телевізор та утримуйте
кнопку  /індикатор
(живлення) протягом
2 секунд. Активні окуляри
3D увімкнуться і
розпочнеться реєстрація.
( нопка /індикатор
(живлення) блиматиме
зеленим та жовтим.) Після
завершення реєстрації в
правому нижньому куті
екрана на 5 секунд з'явиться
повідомлення, а індикатор
3 секунди світитиметься
зеленим. Цю процедуру
потрібно виконати тільки
один раз.
У разі невдалої реєстрації
активні окуляри 3D
автоматично вимкнуться.
Повторіть описані вище дії.
Увімкнення й вимкнення
Увімкнення: один раз натисніть кнопку живлення.
Вимкнення: натисніть кнопку живлення і тримайте її 2 секунди.
 (живлення)
кнопка/індикатор
Ізоляційна
плівка
UA
UA
7

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: