Download  Print this page

Advertisement

odczuwania dyskomfortu należy
zaprzestać używania tego produktu do
oglądania obrazu wideo 3D aż do
ustąpienia objawów; w razie konieczności
należy zasięgnąć porady lekarza. Należy
również zapoznać się z (i) instrukcją
obsługi telewizora, jak również wszelkich
innych urządzeń lub mediów używanych z
telewizorem oraz (ii) naszą witryną
internetową (http://www.sony-europe.
com/myproduct) w celu uzyskania
najnowszych informacji. Wzrok małych
dzieci (szczególnie w wieku poniżej sześciu
lat) stale się kształtuje. Przed zezwoleniem
dzieciom na oglądanie obrazu wideo 3D
lub granie w stereoskopowe gry 3D należy
zasięgnąć porady lekarza (pediatry lub
okulisty). Dzieci powinny być
nadzorowane przez osoby dorosłe w celu
zapewnienia, że postępują one zgodnie z
podanymi powyżej zaleceniami.
 Nie upuszczać ani nie modyfikować
aktywnych okularów 3D.
 Jeśli aktywne okulary 3D połamią się,
trzymać odłamki z dala od ust i oczu.
 Uważać, aby podczas składania
zauszników nie przytrzasnąć palców w
zawiasach.
 Trzymać ten produkt z dala od dzieci w
celu uniknięcia ryzyka przypadkowego
połknięcia.
 Oglądać telewizor z odległości wynoszącej
co najmniej trzykrotność wysokości
ekranu.
 Uważać, aby podczas zakładania
aktywnych okularów 3D nie uszkodzić
oczu zausznikami.
 Migotanie lub błyski przy pewnym rodzaju
oświetlenia fluorescencyjnego lub LED.
- Podczas używania aktywnych okularów
3D do oglądania obrazu wideo 3D lub
treści SimulView™ przy pewnym rodzaju
oświetlenia fluorescencyjnego lub LED
mogą wystąpić migotanie lub błyski. U
bardzo niewielkiej grupy osób takie
migotanie lub błyski mogą powodować
ataki epilepsji lub zamroczenia
(fotoczułość). W przypadku stwierdzenia
występowania migotania lub błysków
należy NATYCHMIAST zdjąć aktywne
okulary 3D i przerwać oglądanie obrazu
wideo 3D lub treści SimulView™. Takie
PL
4
migotanie lub błyski mogą powodować
niestwierdzane wcześniej objawy lub
ataki epilepsji u osób, u których nie
występowały wcześniej ataki ani
epilepsja. W przypadku stwierdzenia
stanów epilepsji lub ataków dowolnego
rodzaju, należy przerwać oglądanie
obrazu wideo 3D lub treści SimulView™ i
zasięgnąć porady lekarza. W przypadku
stwierdzenia jednego z poniższych
objawów podczas używania aktywnych
okularów 3D, należy NATYCHMIAST
zdjąć aktywne okulary 3D i przerwać
oglądanie obrazu wideo 3D lub treści
SimulView™ i zasięgnąć porady lekarza:
zawroty głowy, zaburzone postrzeganie,
skurcze oczu lub mięśni, utrata
świadomości, utrata orientacji, ataki
albo wszelkie mimowolne ruchy lub
drgawki.
 Utylizować baterie w sposób bezpieczny
dla środowiska. W niektórych regionach
kwestię utylizacji baterii mogą regulować
specjalne przepisy. Należy zasięgnąć
informacji u lokalnych władz.
Konserwacja okularów
 Wycierać okulary delikatnie miękką
szmatką.
 Uporczywe zabrudzenia można usuwać za
pomocą szmatki lekko nasączonej
roztworem łagodnego mydła i wody.
 W przypadku używania chusteczek
nasączonych środkiem chemicznym należy
postępować zgodnie z instrukcjami
podanymi na opakowaniu.
 Nigdy nie używać do czyszczenia mocnych
roztworów, takich jak rozcieńczalniki,
alkohol lub benzyna.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: