Download  Print this page

Advertisement

Přehled
Aktivní 3D brýle je třeba v televizoru zaregistrovat.
Když budete aktivní 3D brýle používat s jiným televizorem, je nezbytné je
zaregistrovat znovu.
Komunikační dosah
televizoru a aktivních 3D
brýlí
Upřednostňovaná pozice pro sledování se
TV
musí nacházet v rámci požadovaného
rozsahu. Viz následující obrázek.
Pohled shora
Doporučená minimální vzdálenost pro
sledování činí 3násobek výšky obrazovky.
Pracovní vzdálenost závisí na překážkách
(osoby, kov, zdi apod.) nebo
elektromagnetických vlnách.
120°
CZ
Pohled z boku
45°
30°
CZ
5

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: