Download  Print this page

Advertisement

De SimulView™-modus gebruiken
Met SimulView™ kunnen twee spelers onafhankelijke schermbeelden
schermvullend weergeven en ondertussen hetzelfde spel op een gedeeld
scherm spelen. Het beeld wordt in 2D weergegeven. Om deze functie te
gebruiken, moeten de spelsoftware en de tv SimulView™ ondersteunen.
Wanneer u deze modus gebruikt, wijzigt de Actieve 3D Bril automatisch naar
SimulView™-modus. Elke druk op de knop van de Actieve 3D Bril kan als volgt
tussen de spelers schakelen.
 Modus: SimulView™-modus (Speler 1)  SimulView™-modus (Speler 2)
 Aanduiding: het groene LED knippert elke 2 seconden met SimulView™-modus (Speler 1)
 Het gele LED knippert 2 maal elke 2 seconden met SimulView™-modus (Speler 2)
De batterij vervangen
Als het LED aanduidt dat de batterij bijna
leeg is (de aanduiding knippert elke 2
seconden 3 maal groen (geel in
SimulView™-modus)), vervangt u de batterij.
Gebruik alleen een batterij van het type
CR2025. Druk met de top van een pen, enz.
op de ontgrendelknop en neem de
batterijdoos eruit. Vervang vervolgens de
batterij door een nieuwe. Zorg er nadien
voor dat u de batterijdoos opnieuw
vergrendelt.
Tips
 Als u een bril draagt, verwijdert u het
neuspad van de Actieve 3D Bril door het
naar beneden te trekken. Draag de Bril
vervolgens over uw bril.
Opmerkingen
 Schakel de Actieve 3D Bril uit wanneer u
de bril opnieuw registreert.
 De bril wordt uitgeschakeld als u de aan/
uit-knop gedurende 2 seconden
ingedrukt houdt of als gedurende meer
dan 1 minuut geen signaal werd
ontvangen van de tv.
 Het 3D- of SimulView™-effect kan minder
uitgesproken zijn als de
omgevingstemperatuur laag is.
Ontgrendelknop
CR2025
(-)-kant
NL
NL
7

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: