Download  Print this page

Advertisement

Yhteenveto
Aktiiviset 3D-lasit on rekisteröitävä televisioon.
Jos aktiivisia 3D-laseja käytetään toisen television kanssa, ne on rekisteröitävä
uudelleen.
Television ja aktiivisten
3D-lasien toimintaetäisyys
Suositellun katselupaikan on oltava oikealla
alueella. Katso seuraava kaavio.
Suositeltu lyhin katseluetäisyys on 3 kertaa
kuvaruudun korkeus.
Toimintaetäisyys riippuu esteistä (ihmiset,
metalli, seinät jne.) ja sähkömagneettisista
aalloista.
TV
Näkymä ylhäältä
120°
Näkymä sivulta
45°
30°
FI
FI
5

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: