Download  Print this page

Advertisement

Kroki
1
Przed pierwszym użyciem
produktu wyjąć wkładkę
ochronną baterii.
2
Podczas pierwszego użycia
aktywnych okularów 3D należy
trzymać okulary w odległości
50 cm od telewizora, włączyć
telewizor i przytrzymać
przycisk/wskaźnik  (zasilanie)
przez 2 sekundy. Aktywne
okulary 3D włączą się i
rozpocznie się rejestracja
(Przycisk/wskaźnik
 (zasilanie) miga na zielono i
żółto). Po zakończeniu
rejestracji w prawym dolnym
rogu ekranu wyświetlony
zostanie na 5 sekund
komunikat, a wskaźnik zaświeci
się na zielono na 3 sekundy.
Ten proces trzeba wykonać
tylko raz.
W przypadku niepowodzenia
rejestracji aktywne okulary 3D
wyłączą się automatycznie. W
takim przypadku należy
powtórzyć powyższą
procedurę.
Włączanie i wyłączanie
Włączanie: nacisnąć raz przycisk zasilania.
Wyłączanie: nacisnąć przycisk zasilania na 2 sekundy.
PL
6
 (zasilanie)
przycisk / wskaźnik
Wkładka
ochronna

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: