Download  Print this page

Advertisement

 Flimmer eller blinkande ljus under
lysrörsbelysning eller LED-belysning etc.
- När du använder de aktiva 3D-glasögon
och tittar på eller spelar 3D-videobilder
eller SimulView™-innehåll under viss
lysrörsbelysning eller LED-belysning etc.
kan du uppleva flimmer eller blinkande
ljus. Detta flimmer eller blinkande ljus
kan utlösa epileptiska anfall eller tillfällig
medvetslöshet (ljuskänslighet) hos en
mycket liten andel personer. Ta GENAST
av dig de aktiva 3D-glasögonen och
sluta titta på eller spela 3D-videobilder
eller SimulView™-innehåll om du
upplever flimmer eller blinkande ljus.
Detta flimmer eller blinkande ljus kan
utlösa tidigare oupptäckta epileptiska
symptom eller anfall hos personer som
tidigare inte har haft några epileptiska
anfall. Om du har epilepsi eller anfall av
något slag bör du rådfråga din läkare
innan du tittar på eller spelar 3D-
videobilder eller SimulView™-innehåll.
Om du upplever något av följande
hälsosymtom när du använder de aktiva
3D-glasögonen ska du OMEDELBART ta
av dig de aktiva 3D-glasögonen och
sluta titta på eller spela 3D-
videobilderna eller SimulView™-innehåll
och kontakta en läkare innan du
fortsätter att titta: yrsel, förändrad syn,
ögon- eller muskelryckningar, förlust av
medvetande, förvirring, kramper, eller
andra ofrivilliga rörelser eller
konvulsioner.
 Kassera batterier på ett miljövänligt sätt. I
vissa regioner är kassering av batterier
reglerad. Kontakta de lokala
myndigheterna.
Skötsel av glasögonen
 Torka varsamt glasögonen med en mjuk
duk.
 Envisa fläckar kan tas bort med en duk
som fuktats med en mild tvållösning och
varmt vatten.
 Om du använder kemiskt preparerade
dukar ska du se till att följa anvisningarna
på förpackningen.
 Använd aldrig starka lösningsmedel för
rengöring, t.ex. thinner, sprit eller bensin.
SE
4

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: