Download  Print this page

Advertisement

Genel Bakış
Aktif 3D Gözlüğün televizyona kaydedilmesi gerekir.
Aktif 3D Gözlüğü başka bir televizyonla kullanırken tekrar kaydetmek gerekir.
Televizyon ve Aktif 3D
Gözlük iletişim menzili
Tercih edilen izleme konumunun uygun
menzil dahilinde tutulması gerekir.
Aşağıdaki çizelgeye bakın.
Önerilen asgari izleme mesafesi televizyon
ekranı yüksekliğinin üç katıdır.
Çalışma mesafesi engellere (insanlar, metal
nesneler, duvarlar vb.) veya elektromanyetik
dalgalara bağlıdır.
TR
6
Televizyon
Üstten görünüm
120°
Yandan görünüm
45°
30°

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: