Download  Print this page

Advertisement

Översikt
Aktiva 3D-glasögon måste registreras på TV:n.
Om du använder de aktiva 3D-glasögonen med en annan TV måste de
omregistreras.
Kommunikationsområde för
TV och aktiva 3D-glasögon
Den plats som man normalt betraktar TV:n
ifrån måste vara inom det rätta området. Se
TV
följande illustrationer.
Det rekommenderade minsta
Sett uppifrån
betraktningsavståndet är 3 gånger
skärmhöjden.
Funktionsavståndet beror på hinder
(person, metall, väggar etc.) eller
elektromagnetiska vågor.
120°
Sett från sidan
45°
SE
30°
SE
5

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: