Download  Print this page

Advertisement

Informacje ogólne
Aktywne okulary 3D wymagają rejestracji w telewizorze.
W przypadku użycia aktywnych okularów 3D z innym telewizorem konieczna jest
ponowna rejestracja.
Zasięg komunikacji
telewizora i aktywnych
okularów 3D
Preferowana pozycja oglądania musi
TV
zmieścić się w pokazanym zasięgu. Patrz
rysunek.
Widok z góry
Minimalna zalecana odległość oglądania
wynosi 3-krotność wysokości ekranu.
Odległość robocza zależy od występowania
przeszkód (osób, metalu, ścian itp.) lub fal
elektromagnetycznych.
120°
Widok z boku
45°
PL
30°
PL
5

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDG-BT500A

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: