Download  Print this page

Advertisement

Používání režimu SimulView™
Režim SimulView™ umožňuje dvěma hráčům sledovat nezávislé obrazy přes
celou obrazovku, zatímco hrají stejnou hru na téže obrazovce. Obraz se zobrazí
ve 2D. Chcete-li tuto funkci používat, musí funkci SimulView™ podporovat herní
software i televizor.
Při používání tohoto režimu přejdou aktivní 3D brýle do režimu SimulView™
automaticky. S každým stisknutím tlačítka na aktivních 3D brýlích se můžete
mezi hráči přepínat následujícím způsobem.
 Režim: Režim SimulView™ (Hráč 1)  Režim SimulView™ (Hráč 2)
 Indikátor: Zelená LED kontrolka blikne v režimu SimulView™ jednou za 2 sekundy (Hráč 1)
 Žlutá LED kontrolka blikne v režimu SimulView™ 2krát za 2 sekundy (Hráč 2)
Výměna baterie
Pokud LED kontrolka dává najevo, že je
vybitá baterie (indikátor bliká zeleně (v
režimu SimulView™ žlutě) 3krát každé 2
sekundy), vyměňte baterii. Používejte
výhradně baterie CR2025. Špičkou pera
apod. stiskněte tlačítko pro odemknutí,
vyjměte pouzdro na baterii, potom vyměňte
baterii za novou. Poté nezapomeňte
pouzdro na baterie znovu zamknout.
Tipy
 Pokud nosíte brýle, sejměte z aktivních 3D
brýlí nosní opěrku směrem dolů a nasaďte
si je přes své brýle.
Poznámky
 Když budete aktivní 3D brýle znovu
registrovat, vypněte je.
 Brýle se vypnou, pokud podržíte tlačítko
napájení stisknuté na 2 sekundy nebo
pokud není po dobu více než 1 minuty
zachycen signál z televizoru.
 Pokud je okolní teplota nízká, může být
3D efekt nebo efekt funkce SimulView™
méně výrazný.
Tlačítko pro
odemknutí
CR2025
Strana (-)
CZ
CZ
7

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: