Download  Print this page

Advertisement

Postup
1
Pred prvým použitím výrobku
vyberte izolačný prúžok
batérie.
2
Ak aktívne 3D okuliare
používate prvýkrát, podržte ich
vo vzdialenosti 50 cm od TV
prijímača, TV prijímač zapnite a
2 sekundy podržte tlačidlo/
indikátor  (Napájanie).
Aktívne 3D okuliare sa zapnú a
spustí sa registrácia
(Tlačidlo/indikátor
 (Napájanie) bude blikať
nazeleno a nažlto). Po
dokončení registrácie sa na
5 sekúnd zobrazí v pravom
spodnom rohu obrazovky
správa a indikátor sa na 3
sekundy rozsvieti nazeleno.
Tento proces je potrebné
vykonať len raz.
Ak registrácia zlyhá, aktívne 3D
okuliare sa automaticky vypnú.
V takom prípade zopakujte
vyššie uvedený postup.
Zapnutie a vypnutie
Zapnutie: Raz stlačte tlačidlo zapnutia.
Vypnutie: Podržte tlačidlo zapnutia na 2 sekundy.
SK
6
Tlačidlo/indikátor
 (Napájanie)
Izolačný
prúžok

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: